Erasmus+ Evropa

Program Erasmus+ je skvělou příležitostí, jak studovat v zemích po celé Evropě. ESF má v rámci tohoto programu smlouvu s více než 80 partnerskými institucemi. Vydejte se na jednu z nich letos i Vy!

TERMÍNY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
 • 1. kolo - pobyty v ak. roce 2024/2025 (podzimní i jarní semestr) 29. ledna 2024 – 19. února 2024
 • 2. kolo
Podmínky účasti
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě/katedře, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit.
 • Podmínkou je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.
 • Student, který chce vycestovat na studijní pobyt do země svého původu (např. Slovensko), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení finanční podpory.

Kompletní informace o podmínkách účasti v programu najdete na webu Centra zahraniční spolupráce zde.

Finanční podmínky

Na základě podpisu finanční dohody student obdrží stipendium z prostředků programu Erasmus+. Stipendium je vypočítáno na základě předpokládané délky pobytu, pro tento výpočet platí, že 1 měsíc se rovná 30 dní. Měsíční grant je stanoven na národní úrovni a jeho výše je stejná pro studenty všech vysokoškolských institucí.

Výše stipendia pro Erasmus+ studijní pobyty (částky jsou platné pro výjezdy od akademického roku 2024/25):

 • 660 EUR/měsíc – země s vysokými životními náklady:
  • Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko
 • 540 EUR/měsíc – země s nižšími životními náklady:
  • Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko.

Období online mobility není ze strany program Erasmus+ finančně podpořeno. Finanční podpora je přiznána pouze za období fyzické mobility.  

Green Erasmus: Student si může požádat i o jednorázový příspěvek na Green Erasmus ve výši 50 EUR. Účastník má nárok na příspěvek v případě, že prokáže využití ekologicky šetrné dopravy na cestu do místa svého pobytu v zahraničí. Podrobné informace jsou k dispozici na webu Centra zahraniční spolupráce zde.

Přihláška a výběr univerzity

Přihláška se podává elektronicky v aplikaci ISOIS. Na úvodní stránce zvolte Erasmus+ SMS (Students).

Příslušnou instituci pro zahraniční pobyt si vyberte zejména s ohledem na obsah a zaměření studijního oboru, který studujete na ESF MU. Předem se seznamte s nabídkou předmětů pro studenty Erasmus+ na webových stránkách příslušné zahraniční instituce a předměty volte s ohledem na svůj studijní plán na ESF MU a své jazykové znalosti.

Výběrové řízení

Výběrové řízení probíhá na fakultní úrovni v předem vyhlášených termínech.

Výběr studentů probíhá na naší fakultě na základě:

 • studijního průměru
 • motivačního dopisu napsaného v jazyce, ve kterém budete na zahraniční univerzitě studovat
 • doložených jazykových znalostí (certifikát, státní zkouška, absolvování angličtiny na ESF) – doklad o jazykových znalostech ale není podmínkou účasti ve výběrovém řízení.

Obsahem motivačního dopisu by mělo být zdůvodnění, proč chcete na vybrané zahraniční instituci studovat, jaké pro toto studium máte předpoklady a jaký odborný přínos od tohoto studia očekáváte. Zmiňte i předměty, které plánujete na zahraniční univerzitě studovat. Odevzdává se pouze jeden motivační dopis v délce cca jedné strany A4, který by měl obsahovat důvody pro výběr všech vybraných škol.

Na motivačním dopise oceňujeme autenticitu a osobní přístup. Nepoužívejte k napsání umělou inteligenci.

Než si podáte přihlášku, pozorně si prostudujte stránky CZS, kde naleznete další důležité informace. Zároveň si pečlivě projděte webové stránky partnerské instituce, abyste se seznámili s nabídkou předmětů, které tam můžete studovat. 

Uznávání předmětů absolvovaných na zahraničním pobytu

Způsob uznání předmětů absolvovaných v zahraničí se potvrzuje v Learning Agreementu, který je třeba elektronicky vyplnit před odjezdem.

Na ESF je možné zahraniční předměty uznat těmito způsoby:

 • A – jako povinné
 • B – jako povinně volitelné
 • C – jako volitelné

Pokud byste chtěli nějaký předmět uznat formou A nebo B, tj. jako ekvivalent předmětu, který máte ve svém studijním plánu na ESF, je třeba předem kontaktovat garanta daného předmětu na naší fakultě, zaslat mu sylabus daného předmětu a nechat si od něj uznání písemně schválit (postačí e-mailem, ve kterém garant potvrdí, že je předmět možné uznat). Souhlas garanta (např. screenshot e-mailu) pak nahrajte jako přílohu k Vaší online Learning Agreement v ISOIS.

Před odjezdem

Pokud jste byli vybráni, gratulujeme!

Než do zahraničí odjedete, projděte si podrobně pokyny CZS pro vyjíždějící studenty a zjistěte, jaké kroky je třeba podniknout.

S námi na fakultě budete v této fázi řešit především studijní smlouvu - Learning Agreement, která se vyplňuje ONLINE v systému ISOIS. Pro její správné vyplnění si prosím projděte následující pokyny

Learning agreement všem vyjíždějícím studentům elektronicky schvaluje a podepisuje paní proděkanka Ing. Markéta Novotná, Ph.D., proto ji prosím v Learning Agreementu uvádějte do pole MU Departmental Coordinator.

Ostatní záležitosti (podpis Účastnické smlouvy, výplata stipendia apod.) řešte prosím se svým koordinátorem z Centra zahraniční spolupráce.

Během pobytu - Individuální studijní plán
 • Před začátkem příslušného semestru Vám bude zadán do IS zapsán předmět Zahraniční studijní pobyt (XPX_ZASP), na jehož základě Vám bude přidělen Individuální studijní plán (ISP). Nárok na udělení Individuálního studijního plánu vzniká pouze v případě, že máte splněny podmínky pro postup do semestru, v němž studijní pobyt Erasmus+ absolvujete.
 • ISP Vám umožňuje zapsat si předměty na ESF v kombinované formě a studovat je během pobytu v zahraničí. Zda je možné předmět absolvovat během studia v zahraničí a v jaké formě je ale vždy o vzájemné domluvě s garantem daného předmětu.
 • ISP také umožňuje ukončovat předměty na ESF i mimo zkouškové období. Toto je ale možné jen za souhlasu a po domluvě s garantem daného předmětu na ESF.
 • Individuální studijní plán Vám zůstává až do prvního dne zkouškového období následujícího po semestru výjezdu, tj. pro pobyty v podzimním semestru do začátku jarního zkouškového období a pro pobyty na jaře do začátku zkouškového období v podzimním semestru.
Po návratu

Po ukončení pobytu je student povinen doručit na CZS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies) a Transcript of Records. Dále je třeba vyplnit závěrečnou zprávu. Podrobnosti najdete na webu CZS zde.

Uznání absolvovaných předmětů

Uznání absolvovaných předmětů do studia budete řešit s námi na fakultě. Žádost o uznání předmětů se podává elektronicky v IS (v evidenci studijního pobytu). Předměty budou uznány způsobem, který je uveden v Learning Agreementu. 

Návod na podání žádosti o uznání předmětů

Pokud žádáte o uznání předmětu formou A/B, ačkoliv v LA máte uvedeno uznání formou C, je nutné podat Žádost o uznání předmětu na Studijní oddělení. Podrobné informace a směrnice k uznávání zahraničních studijních pobytů lze nalézt také v Manuálu studenta.

Fotografie z Erasmus pobytů našich studentů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.