CEEPUS

Program CEEPUS, tedy Central European Exchange Programme for University Studies, je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Přes program CEEPUS je možné vyjet i na jiné univerzity mimo sítě jako tzv. CEEPUS FREEMOVER. Tato možnost platí pouze pro mobility v jarním semestru daného akademického roku. Více informací najdete přímo na stránkách programu CEEPUS.

Education Without Frontiers

 • University of Applied Sciences Burgenland, Eisenstadt
 • University of Rijeka
 • Juraj Dobrila University of Pula
 • University North (Varaždin)
 • Budapest Business School
 • Eszterházy Károly University
 • University of Sopron
 • University of Economics in Katowice
 • Cracow University of Economics
 • University of Maribor
 • University of Economics in Bratislava

CESEENet - Central, East and South-East European PhD Network in Management and Economics

Pouze pro studenty doktorského stupně studia

 • University of Vienna
 • University of Graz
 • University of Klagenfurt
 • University of Sarajevo
 • University of Banja Luka
 • St. Kliment Ohridskia Sofia University
 • Paisii Hilendarski Plovdiv University
 • Varna University of Economics
 • University of Zagreb
 • University of Rijeka
 • University of Split
 • University of Pécs
 • University Sts.Cyril and Methodius
 • Cracow University of Economics
 • Warsaw School of Economic
 • 'Nicolaus Copernicus' University in Torun
 • University of Warsaw
 • The Academy of Economic Studies of Bucharest
 • "Babes Bolyai" University of Cluj-Napoca
 • West University of Timisoara
 • University of Belgrade
 • University of Economics in Bratislava
 • Mobility v rámci sítě (podzimní semestr) do 15. června 2024
 • Mobility v rámci sítě (jarní semestr, lze podávat již od 1. 5. 2024) do 31. října 2024
 • Freemovers (pouze jarní semestr, lze podávat od 1. 5. 2024) do 30. listopadu 2024

Výběrové řízení a způsob přihlášení

Kdo se může přihlásit?

Do programu CEEPUS se mohou zapojit všichni studenti prezenčního studia bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů, kteří mají ukončený alespoň 2. semestr studia v době výjezdu.

Přihlášky se podávají přímo přes portál www.ceepus.info. Návod k vyplnění přihlášky a registraci je dostupný zdeHlásit se můžete na jakoukoli univerzitu z našich sítí.

Pokud má student zájem o mobilitu na více školách, vyplní si v systému přihlášku na každou školu zvlášť (maximálně 3) a kontaktuje Zahraniční oddělení ESF emailem, ve kterém vyjádří své preference.

Přihlášky jsou schvalovány nejdříve na fakultě, následně Národní agenturou CEEPUS, zahraniční partnerskou univerzitou a zahraniční Národní agenturou CEEPUS.

Pokud by počet studentů hlásících se na stejnou univerzitu převyšoval danou kapacitu, má zahraniční škola/agentura právo žádost studenta zamítnout, i když přihláška byla schválena vysílající institucí.

Finanční podmínky

Výše stipendia v programu CEEPUS se liší podle jednotlivých zemí. Aktuální stipendia zjistíte na stránkách www.ceepus.info vždy kliknutím na vlajku dané země. Pokud není uvedeno jinak, výše stipendia je vždy uvedena jako částka/měsíc pobytu.

Stipendium Vám bude po příjezdu vyplaceno partnerskou institucí. Vyjíždějící studenti si přes Centrum zahraniční spolupráce mohou požádat o proplacení cestovních nákladů prostřednictvím formuláře Žádost o přiznání stipendia na podporu mobility (CEEPUS) (najdete na webu CZS v sekci Dokumenty).

K žádosti je třeba přiložit:

 • originály jízdenek, případě letenky a dokladu o zaplacení
 • fotokopii dopisu potvrzujícího přijetí k pobytu na škole či instituci v zahraničí

O proplacení se žádá ve stejném kalendářním roce, kdy cesta proběhla, nejpozději 1. prosince daného roku.

 

Před odjezdem

Před odjezdem je potřeba udělat následující:

 • vyplnit Learning agreement (viz pokyny k jeho vyplnění) online v systému ISOIS
 • zajistit si ubytování - o pomoc je možné požádat koordinátora z partnerské univerzity
 • zaevidovat pobyt v ISu a do evidence nahrát podepsaný Learning agreement (stažený z ISOIS v pdf)

 

Uznávání předmětů po návratu

Po ukončení pobytu je student povinen nahrát do IS potvrzení o skutečné délce studijního pobytu (Confirmation of Studies) a Transcript of Records. 

Uznání absolvovaných předmětů

Uznání absolvovaných předmětů do studia budete řešit s námi na fakultě. Žádost o uznání předmětů se podává elektronicky v IS (v evidenci studijního pobytu). Předměty budou uznány způsobem, který je uveden v Learning Agreementu. 

Návod na podání žádosti o uznání předmětů

Pokud žádáte o uznání předmětu formou A/B, ačkoliv v LA máte uvedeno uznání formou C, je nutné podat Žádost o uznání předmětu na Studijní oddělení. Podrobné informace a směrnice k uznávání zahraničních studijních pobytů lze nalézt také v Manuálu studenta.

Autor: Barbora Záhradníková, studentka ESF, studijní pobyt na University of Applied Sciences Burgenland, Rakousko, 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.