Co je to a pro koho?

Středoškoláci, kteří se zúčastní projektu Touch Econ, mají možnost vyzkoušet si studium předmětů na ESF se všemi náležitostmi. Projekt mohou zdarma absolvovat všichni studenti 3. a 4. ročníků středních škol. Doporučujeme začít během 3. ročníku a nejpozději pak v 1. pololetí 4. ročníku, aby studenti vše v pořádku zvládli absolvovat.

Touch Econ má za úkol seznámit středoškoláky s vyučováním a povinnostmi studia na vysoké škole. V rámci programu si lze vybrat ze sedmi až jedenácti předmětů v každém semestru. Zájemci budou docházet na přednášky a semináře jako běžní studenti Ekonomicko-správní fakulty MU.

Hlavním lákadlem projektu je možnost následného přijetí na ESF bez přijímacích zkoušek na jakýkoliv studijní program, stačí jen úspěšně splnit dva vybrané předměty! Viz směrnici k programu.

1. krok – ZÁPIS aneb Jak se stát účastníkem programu

Přihlašování do jarního semestru 2023 bude otevřeno 9. ledna od 18:00 do 22. ledna (resp. do vyčerpání kapacity) v Obchodním centru MU (viz modré tlačítko níže). Doporučujeme zapsat si jeden či max. dva předměty na jeden semestr. Maximální kapacita každého předmětu je pět osob.

Obchodní centrum MU – přihlášky na jaro 2023

Většina předmětů je složena z přednášek a seminárních skupin. Přednášky probíhají každý týden (1 h 50 min) a semináře (1 h 50 min) se konají buď týdně, nebo mohou být vyučovány 1× za 14 dní také jako "dvouhodinovka". Přesný rozvrh seminárních skupin bude u příslušných předmětů zveřejněn do konce ledna 2023 v Informačním systému MU.

Před samotným začátkem studia v jarním semestru proběhne dne 3. února 2023 od 16:00 online informační schůzka přes MS Teams pro nové účastníky Touch Econ. Případné dotazy pište na náš e-mail touchecon@econ.muni.cz.

Seznam předmětů – jaro 2023:

Termíny seminářů jednotlivých předmětů jsou orientační a mohou být fakultou dodatečně ještě pozměněny. Zapisování do seminárních skupin v jarním semestru 2023 bude možné od 3. února 2023 od 17:00. Všem zájemcům pošleme předem e-mail s podrobnými informacemi.

2. krok – STUDIUM aneb Takhle vypadá život našich vysokoškoláků

Zvolené předměty budou probíhat jako standardní vysokoškolské vyučování převážně v odpoledních hodinách. Studenti musí navštěvovat semináře a plnit všechny úkoly a psát seminární práce. Nemine je ani vlastní příprava na zápočtové testy. Podobně jako opravdoví studenti ESF mají středoškoláci také možnost sledovat semináře online či offline (z archivu), a to v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU.

 

3. krok – BEZ PŘIJÍMAČEK aneb Jak se jednoduše stát řádným studentem ESF MU

Bez přijímacího řízení mohou být na ESF přijati ti účastníci Touch Econ, kteří úspěšně složí alespoň dva z vybraných předmětů. Pro úspěšné přijetí je třeba si podat přihlášku do prezenčního bakalářského studia na ESF MU a poté do své e-přihlášky doručit podepsanou žádost o prominutí přijímacích zkoušek spolu s výpisem absolvovaných předmětů z IS MU. Žádost a výpis je nutné vložit nejpozději do 9. dubna 2023 (viz podmínky přijímacího řízení). V případě splnění všech povinností bude uchazeč informován o rozhodnutí přijetí ke studiu.

 

4. krok – MĚJTE NÁSKOK aneb Přijetím to nekončí

Úspěšně ukončené předměty v rámci programu Touch Econ budou přijatým studentům ESF započteny v rámci řádného studia, nebudou je tedy muset znovu absolvovat.

Další BENEFITY aneb Skutečný studentský život

Kromě samotné zkoušky studia na ESF, získání zkušeností s vysokoškolským fungováním a cennými radami řádných studentů a kantorů si budou moci účastníci Touch Econ vyzkoušet veškeré vybavení a servis fakulty, a to včetně knihovny, prvotřídního technického vybavení nebo třeba bohatého odborného společenského dění, které na fakultě i mimo ni organizují sami studenti.

Také Vy si můžete vyzkoušet, jak probíhá studium na ESF MU!

Máte nějaký dotaz? Zeptejte se nás na e-mailu: touchecon@econ.muni.cz

„Naučila jsem se včasnou docházku a také to, že i když někdo dokáže působit nevrle a neoblomně, tak se s ním lze rozumně domluvit na čemkoliv. Jako další přínos bych uvedla, že to, co si člověk neudělá sám, tak nemá. Člověk se musí spolehnout jen sám na sebe. Tato zkušenost mi ukázala, že dokážu mnohem více, než jsem si myslela. Spousta studentů nezvládá střední školu a já jsem si za poslední rok zlepšila průměrný prospěch o 1,5 stupně a navíc zvládám 2× týdně docházet na semináře na vysokou školu, kdy sice dojíždím pozdě domů, ale vše zvládám naprosto s přehledem. Naučila jsem se věci zorganizovat a udělat co nejvíce věcí v jeden čas, ale hlavně je dokončit! Jsem poctěna, že se mohu tohoto programu zúčastnit.“

Petra Petra
absolventka Touch Econ v ročníku 2016/17

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.