Jak číst účetní výkazy

Termín bude upřesněn

2 000 Kč

Pro koho

Podnikatelskou sféru i občany, které zajímá vyhodnocení finanční situace firmy. Vhodné zejména pro majitele firem, pracovníky finančních oddělení a controllingu, účetní i zpracovatele finančních analýz.

Cíl

Pomocí praktických ukázek vysvětlit, jak číst účetní výkazy podniků, jaké informace obsahují, jakým rizikům lze při jejich správném čtení předejít, zda je možné identifikovat silné a slabé stránky podniku z účetních výkazů a z dalších doplňujících informací. Jak má proběhnout základní finanční analýza podniku a jak předcházet rizikům z ní zjištěným.

Obsah

Dozvíte se správné postupy, zásady a doporučení ke konkrétním případům:
 • Jaké informace lze vyčíst z rozvahy podniku, jaké vazby mezi jednotlivými složkami majetku a pasivy v ní sledovat?
 • Co je to čistý pracovní kapitál podniku, jaké příležitosti a hrozby přináší, jak s ním aktivně pracovat?
 • Kdy je podnik předlužený nebo mu předlužení hrozí, jak předlužení předcházet?
 • Co jsou to zlatá pravidla financování a jak fungují v praxi?
 • Jaké informace obsahuje výkaz zisku a ztráty, jak v něm číst?
 • Jak poznat, kde podnik ztrácí svůj ziskový potenciál?
 • Jaký je rozdíl mezi výkazem zisku a ztráty a výkazem cash-flow, proč jsou pro řízení podniku potřeba oba tyto výkazy?
 • Může být důležité a zajímavé číst přílohu k účetní závěrce a výroční zprávu?
 • Jaký je vztah mezi rozvahou, výkazem zisku a ztráty a výkazem cash-flow?
 • Které základní ukazatele finanční analýzy počítat, sledovat a jak je interpretovat a využít k efektivnímu finančnímu řízení podniku?
 • Seminář je založen na praktické aplikaci platné účetní legislativy.

Lektorka

Načítám mapu…


 

Kurz se mi líbil. Oceňuji i to, že jsme se dotkli i anglických výrazů, které se na finančních trzích objevují.

Účastník kurzu

 

Pro mě byla nejlepší částí kurzu praktická ukázka výkazů reálných společností a vyhodnocení jejich finanční situace a také příklady, které uvedly teorii do praxe.

Účastnice kurzu

 

Praktická část kurzu byla super. Byl nám poskytnut jiný náhled na finanční výkazy, což lidem, kteří se těmito tématy zabývají v praxi, je přínosné.

Účastnice kurzu

 

Nic mi v kurzu nechybělo. Určitě doporučuji!

Účastník kurzu

 

Předchozí Následující

Kontakt

Mgr. et Mgr. Tereza Kunešová

telefon: 771 233 274
e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.