Pracovní právo – vybrané otázky

Proč?

Pracovní právo představuje základní právní rámec realizace výkonu závislé práce.

Jak?

Seminář se zaměřuje na vybrané otázky individuálního pracovního práva, které nejprve vysvětlí z hlediska stávající právní úpravy a následně doloží praktickou aplikaci soudními rozhodnutími.

Photo from Pexels

Obsah

Vybrané otázky:

  • vznik, změna a zánik pracovního poměru,
  • pracovněprávní odpovědnost a její odlišnost od občanskoprávní odpovědnosti
  • specifika zaměstnávání ve veřejné správě,
  • specifika zaměstnávání rodinných příslušníků,
  • odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem,
  • reorganizace veřejné správy a změna zaměstnavatele ze zákona.

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nÁs kontaktujte:

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Proděkan pro kombinované studium a CŽV


kancelář: 406
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8261
e‑mail: