Jak číst účetní výkazy

Pro koho

Podnikatelskou sféru, a to zejména pro majitele firem, pracovníky finančních oddělení a controllingu, účetní, zpracovatele finančních analýz a zájemce, kteří mají zodpovědnost za správnou agendu v oblasti těchto daní.

Cíl

Pomocí praktických ukázek vysvětlit, jak číst účetní výkazy podniků, jaké informace obsahují, jakým rizikům při jejich správném čtení lze předejít, zda lze identifikovat silné a slabé stránky podniku z účetních výkazů a dalších doplňujících informací. Jak má proběhnout základní finanční analýza podniku a jak předcházet rizikům z ní zjištěným.

Photo from Pexels

Obsah

Dozvíte se správné postupy, zásady a doporučení ke konkrétním případům, tedy

 • Jaké informace lze vyčíst z rozvahy podniku, jaké vazby mezi jednotlivými složkami majetku a pasivy v ní sledovat
 • Co je to čistý pracovní kapitál podniku, jaké příležitosti a hrozby přináší, jak s ním aktivně pracovat
 • Kdy je podnik předlužený nebo mu předlužení hrozí, jak předlužení předcházet
 • Co jsou to zlatá pravidla financování a jak fungují v praxi
 • Jaké informace obsahuje výkaz zisku a ztráty, jak v něm číst
 • Jak poznat, kde podnik ztrácí svůj ziskový potenciál
 • Jaký je rozdíl mezi výkazem zisku a ztráty a výkazem cash-flow, proč jsou pro řízení podniku potřeba oba tyto výkazy
 • Může být důležité a zajímavé číst přílohu k účetní závěrce a výroční zprávu?
 • Jaký je vztah mezi rozvahou, výkazem zisku a ztráty a výkazem cash-flow
 • Které základní ukazatele finanční analýzy počítat, sledovat a jak je interpretovat a využít k efektivnímu finančnímu řízení podniku
 • Seminář je založen na praktické aplikaci platné účetní legislativy

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nás kontaktujte:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.