Daň z příjmu právnických osob 2019

Pro koho

Kurz je určen především zaměstnancům účetních, daňových a právních oddělení zodpovědným za přípravu a zpracování podkladů k dani z příjmů právnických osob. Cílovou skupinou jsou však také fyzické osoby zpracovávající účetní a daňovou administrativu pro menší právnické osoby či studenty vysokých škol uvažujících o prohloubení svých znalostí z oblasti daně z příjmů právnických osob.

Cíl

Analyzovat daňové povinnosti k dani z příjmů právnických osob.

Photo from Pexels

Obsah

  • Princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů
  • Vybrané skupiny daňově uznatelných a neuznatelných nákladů
  • Rezervy a opravné položky; odpisy pohledávek a postoupení pohledávek
  • Položky zvyšující a snižující základ daně (§23 ZDP)
  • Osvobození od daněz příjmů PO (§19 ZDP)
  • Odčitatelné položky (§34 ZDP)

Kontakt

V případě zájmu o účast v kurzu nÁs kontaktujte:

Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Proděkan pro kombinované studium a CŽV


kancelář: 406
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8261
e‑mail: