Naši experti pro oblast „Regionální rozvoj“

Vede Výzkumný institut pro inovace RINSTIN, který se zaměřuje na výzkum inovací z perspektivy různých oblastí společenských věd. Viktorie Klímová se dlouhodobě zabývá významem inovací pro regionální rozvoj, podmínkami regionů a států pro rozvoj inovací na jejich území a inovační politikou na regionální i národní úrovni. Vyučuje předměty týkající se podpory podnikání, inovací v regionálním rozvoji a regionální ekonomie.

Dlouhodobě se zabývá teorií a praxí regionálního rozvoje včetně jeho environmentálních a sociálních souvislostí (kvalita podnikatelského a sociálního prostředí). Ze speciálních otázek lze uvést hodnocení účelnosti rozvojových projektů a procesů metropolizace v širším evropském kontextu. Je autorem teorie integrovaného a udržitelného regionálního rozvoje a originální multikriteriální metodiky hodnocení účelnosti projektů výstavby dopravní infrastruktury.


Nenašli jste svého experta nebo se vám ho nepodařilo kontaktovat? Obracet se můžete i na Oddělení vnějších vztahů a marketingu ESF MU. E-mail marie.krulova@econ.muni.cz, tel. 549 494 735.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.