Ing. Eva Hýblová, Ph.D.

odborná asistentka – Katedra financí


kancelář: 409
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4456
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Finance
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 3. 8. 2018
Datum ukončení řízení 18. 2. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Účetní výkaznictví malých a středních podniků
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky)
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 1. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
Členové prof. Ing. Peter Markovič, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového manažmentu)
prof. Libuše Müllerová, CSc. (VŠE v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Katedra finančního účetnictví a auditingu)
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 2. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.