prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra sociologie


kancelář: 3.69
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4025
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 5. 2008
Datum ukončení řízení 1. 9. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Spříznění volbou? Homogamie a heterogamie manželských párů v České republice
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (UK v Praze - Přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (UK v Praze, Fakulta sociálních věd)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 5. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ivo Možný, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc (UK - Fakulta sociálních věd, Praha)
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (UK v Praze - Přírodovědecká fakulta)
prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. (Sociologický ústav AV ČR Praha)
doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (UP v Olomouci - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor řízení Sociologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 2. 8. 2017
Datum ukončení řízení 23. 5. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 2. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (Rektorát MU)
Členové prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc. (Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
Stanovisko komise Stanovisko komise 1
Stanovisko komise 2
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 5. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 27. 11. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.