doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

docent – Katedra financí


kancelář: 408
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5406
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Finance
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 9. 2022
Datum ukončení řízení 1. 4. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Essays on Volatility Modeling: The Effect of Expected and Unexpected Events
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Appendix contains full texts of the published articles.
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D., DSc. (Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)
Prof. Dr. Peter Schwendner (Institute of Wealth & Asset Management, School of Management and Law, Zurich University of Applied Sciences)
prof. dr hab. Piotr Fiszeder (Department of Econometrics and Statistics, Faculty of Economic Sciences and Management, Nicolaus Copernicus University in Toruń)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 1. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Eva Horvátová, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. Roman Horváth, MA, Ph.D. (Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)
doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Prof. Dr. Joerg Osterrieder (University of Twente)
Prof. Dr. Natalie Packham (Berlin School of Economics and Law)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.