Ing. Mgr. Blanka Pojslová, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Ekonomicko-správní fakultě


kancelář: 611
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6651
e‑mail:
Životopis

Životopis

Pracoviště
 • Centrum jazykového vzdělávání
  Ekonomicko-správní fakulta
  Masarykova univerzita
  Lipová 41a
  602 00 Brno
  kancelář číslo 612
Funkce na pracovišti
 • vedoucí pracoviště
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021: doktorsky studijní program (PhD)., PdF D-SPE4 Specializace v pedagogice (čtyřleté), doktorský studijní program, Masarykova univerzita, Brno
  2011: magisterský studijní program (Ing)., obor Finance, Masarykova univerzita, Brno
  1995: magisterský studijní program (Mgr.), obor Učitelství pro střední školy, Masarykova univerzita, Brno
Pedagogická činnost
 • výuka angličtiny pro odborné a akademické účely
  výuka akademického psaní a interkulturní komunikace
Vědeckovýzkumná činnost
 • Projekt Impact, (2012-2015): Koordinátor klíčové aktivity Standardizace hodnocení jazykových dovedností studentů MU
  Projekt Inovace studia ekononimických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky, (2014-2015)
  Projekt Compact, (2009 - 2012): Koordinátor klíčové aktivity testování jazykové úrovně studentů MU
Akademické stáže
 • 2023:Learner Corpus Research Summer School, Centre for English Corpus Linguistics, University of Louvain, Belgie (týden)
  2023:Profiling second language vocabulary and Grammar, University of Gothenburg, Švédsko (týden)
  2019: Corpus Linguistics Summer School, Lancaster University, Velká Británie (týden)
  2017: Teaching mobilita: Hacettepe University, Ankara, Turecko (týden)
  2016: Teaching mobilita: Universtat Paderborn, Německo (týden)
  2016: EALTA Summer School - Assessing productive skills, Insbruck Univerity, Rakousko (týden)
  2016: Intercultural Competence in English, Train-the-Trainer course, European Language Institute, Frakfurt, Německo (týden)
  2014:Staff mobilita: Fakulta aplikované lingvistiky a interkulturní komunikace, Ekonomické univerzity v Bratislavě, Slovensko
  2014: EALTA Summer School - Testing and assessment for learning languages, Universita per Stranieri, Siena, Itálie (týden)
  2013: Staff mobilita: University of Groningen, Language Centre, Nizozemí (týden)
  2012: Language Testing at Lancaster - Principles of Language testing, Classical test theory, Lancaster University, Velká Británie (3 týdny)
  2012: Staff mobilita: University of Groningen, Language Centre, Nizozemí (týden)
Mimouniverzitní aktivity
 • 2023: Předseda výboru CASAJC
Vybrané publikace
 • POJSLOVÁ, Blanka. Enhancing teacher feedback on students´ writing with SkELL. Humanising Language Teaching, London. London: Pilgrims, 2023, roč. 25, č. 1, 7 s. ISSN 1755-9715. URL info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Scaffolding presentation skills with peer feedback and assessment. Humanising Language Teaching. London: Pilgrims, 2023, roč. 25, č. 1, 8 s. ISSN 1755-9715. URL info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Reflecting on Global Virtual Teams Project: Students´ perspective. In Beyond Horizons Conference 2032. 2023. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. The efficacy of e-feedback on writing quality of ESP students. In Teaching Trends at University Language Centres across the EU. 2022. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Peer and teacher feedback on ESP writing: Students' perspective. In Exploring LSP in Business and Economics at Tertiary Level. 2022. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Developing ESP oral performance assessment tools. 2022. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. The effect of two feedback strategies on EFL writing quality from the perspective of syntactic complexity. CASALC Review. Brno: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2021, roč. 11, č. 1, s. 69-92. ISSN 1804-9435. doi:10.5817/CASALC2021-1-7. URL info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Evaluating the effect of feedback on EFL writing quality and lexical sophistication. In CERCLES2020 Language Centres at a Crossrads:Open Directions for New Generations of Learners. 2020. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Posouzení vlivu zpětné vazby na kvalitu cizojazyčného psaní pomocí nástroje na automatickou analýzu přirozeného jazyka TAALES. In Doktorandská konference studentů PdF. 2020. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. The Effect of e-Feedback on Syntactic Development in EASP Student Writing. In EUROCALL 2019 - CALL and Complexity. 2019. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. The Effect of Different Feedback Strategies on Syntactic Development in EASP Writing. In The Eighth Brno Conference on Linguistics Studies in English. 2019. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. The effect of two different modes of feedback on lexical development of academic register in ESP/EAP students´ writing. In Vesna Cigan. IV.International conference From theory to practice in language for specific purposes. Zagreb: Association of LSP Teachers at Higher Education Institutions, 2019. s. 199-212. ISSN 1849-9279. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. ICT-enhanced genre-process approach to teaching writing: students´ perspective on feedback provided. In Anglophone Conference, 
Hradec Kralove. 2018. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Vliv zpětné vazby na písemný projev studentů angličtiny pro specifické účely: Lexikální analýza žákovských korpusů. In Konference Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 2018. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Korpusová analýza lexikálního rozvoje v písemném projevu studentů angličtiny pro specifické účely vlivem intervence. In Doktorandská konference
 Pedagogická fakulta MU. 2018. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Srovnání reakcí studentů na učitelskou a vrstenickou zpětnou vazbu. In Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 2017. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Hodnocení a výuka produktivních dovedností – spojené nádoby. In Výuka a testování produktivních dovedností v cizích jazycích včetně češtiny pro cizince, Ústav odborné a jazykové přípravy, UK, Poděbrady. 2017. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Comparative study of EFL/ESP students' responsiveness to peer and teacher asynchronous e-feedback. In Janíková, V.; Hanušová, S. Research in Foreign Language Teaching and Learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 99-121. ISBN 978-80-210-8869-6. info
 • ANDRÁŠIK, Tomáš, Petra FUKOVÁ, Marie CHVÁLOVÁ, Simona KALOVÁ, Tereza POTŮČKOVÁ, Martina HULEŠOVÁ, Blanka POJSLOVÁ, Jana VELIČKOVÁ, Petra CHLÁDKOVÁ, Markéta DENKSTEINOVÁ a Pavla JAHODOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 173. ISBN 978-80-210-8497-1. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Vliv zpětné vazby na rozvoj sociolingvistické kompetence u řečové dovednosti psaní studentů angličtiny pro specifické a akademické účely: návrh výzkumného designu. In Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 2016. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Vliv zpětné vazby na rozvoj řečové dovednosti psaní u studentů angličtiny pro specifické účely v terciárním vzdělávání: přehledová studie. In Janíková, V.; Hanušová, S. Výzkum učení a vyučování cizím jazykům. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 121-140. ISBN 978-80-210-8497-1. info
 • KATRŇÁKOVÁ, Hana, Hana REICHOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Kateřina SEDLÁČKOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK, Štěpánka BILOVÁ, Barbora CHOVANCOVÁ, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Robert HELÁN, Blanka POJSLOVÁ a Eva SLOŽILOVÁ. Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015. Mezinárodní konference International conference info
 • POJSLOVÁ, Blanka a Jiřina HRBÁČKOVÁ. Assessing productive skills at B1, B2 and C1 levels at tertiary level. In Saraswati Dawadi, Judith Mader and Zeynep Urkun. Language testing: Current trends and future needs. IATEFL (TEA SIG), 2015. s. 50-55, 67 s. ISBN 978-1-901095-79-1. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. CEFR-linked test development in academic context: teachers´ perspective. In The eleventh Annual Conference of EALTA, Warwick, United Kingdom 29th of May to 1st of June, 2014. 2014. info
 • POJSLOVÁ, Blanka a Jiřina HRBÁČKOVÁ. Assessing productive skills at B1, B2 and C1 levels at tertiary level. In 10th IATEFL TESIG Conference, Centro de Lenguas Modernas, Granada University. 2014. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Considerations of the choice of scoring method in the development of standardised tests at MU. In Testování jazykových dovedností studentů v terciární sféře pro jazykovou výuku typu LSP, Hradec Králové. 2014. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Standardizace výstupních jazykových testů C1 obchodní angličtiny. ACC JOURNAL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013, roč. 19, č. 3, s. 123-133. ISSN 1803-9782. URL info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Standardizace výstupních jazykových testů obchodní angličtiny. In Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR, Liberec. 2013. info
 • BOHÁČEK, Milan, Helena HUŠKOVÁ, Blanka POJSLOVÁ a Renata PRUCKLOVÁ. Testování odborného a akademického cizího jazyka: Zásady tvorby a příklady testových úkolů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 78 s. ISBN 978-80-210-5838-5. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Pitfalls and challenges of relating testing and assessment to the CEFR at the tertiary level. In 12th International CercleS Conference, Londýn. 2012. info
 • REICHOVÁ, Hana, Hana KATRŇÁKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Libor ŠTĚPÁNEK, Marta RYBIČKOVÁ, Zdena KUCHAŘOVÁ KALNÁ, Helena HUŠKOVÁ, Eva ŠRÁMKOVÁ, Marie MÉSZÁROSOVÁ, Blanka POJSLOVÁ a Ildikó ROLLER BRESŤÁK. Popis jazykových kompetencí v odborném a akademickém jazyce - kritéria pro jejich posuzování. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 20 s. ISBN 978-80-210-5114-0. info
 • POJSLOVÁ, Blanka. Standardizace testování odborného cizího jazyka na MU. In Cizí jazyky se specifickým zaměřením ve výuce a testování (včetně češtiny pro cizince). Ústav jazykové a odborné přípravy UK, 2010. s. 64-68, 106 s. ISBN 978-80-87238-03-5. info

10. 7. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.