doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

docent – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


kancelář: 549
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7456
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Podniková ekonomika a management
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 5. 2006
Datum ukončení řízení 1. 1. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Model firmy v podnikovém hospodářství
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (MZLU - Ústav podnikové ekonomiky, Brno)
doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 12. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. (MZLU - Ústav podnikové ekonomiky, Brno)
prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislavě)
prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.