doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

docentka – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


kancelář: 533
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5203
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ekonomicko-správní fakulta
Obor řízení Podniková ekonomika a management
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 1. 2014
Datum ukončení řízení 1. 7. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Řízení zpětných toků a management kvality - zpětná vazba pro produktové inovace
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. (UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky)
prof. Ing. Petr Pernica, CSc. (VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská)
doc. Ing. František Bartes, CSc. (VUT v Brně, Fakulta podnikatelská)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 4. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Štefan Majtán, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislavě, Fakulta podnikového manažmentu)
Členové doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D. (MENDELU v Brně, Provozně ekonomická fakulta)
doc. Ing. Roman Bobák, Ph.D. (UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky)
prof. Ing. Miroslav Hučka, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (VUT v Brně, Fakulta podnikatelská)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 5. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.