Transparentnost a rovné příležitosti

Jak u nás vypadá výběrové řízení?

Ekonomicko-správní fakulta je hrdým nositelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí. V procesu náboru a výběru postupujeme v souladu s principy Evropské charty a Kodexu. Fakulta podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci.

Výběrová řízení jsou na ESF MU upravena Řádem výběrových řízení MU, jsou otevřená, transparentní a řídí se principem hodnocení na základě dosažených výsledků (tzv. OTM-R policy).

Při obsazování pracovních míst, a to i po skončení výběrového řízení, jsou zachovány zásady ochrany osobních údajů. Výsledky výběrových řízení jsou zveřejňovány na webu MU.

Jak u nás vypadá proces výběrového řízení?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.