Komise pro studium

 • doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D. – předseda
 • Ing. Petr Valouch, Ph.D. – místopředseda
 • Mgr. Maria Králová, Ph.D.
 • Ing. Daniel Němec, Ph.D.
 • Ing. Mgr. Blanka Pojslová
 • Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
 • JUDr. Jindřiška Šedová, CSc.
 • doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D.
 • doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
 • doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
 • doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.