Business Research Forum 2019

V pavilonu CEITEC MU proběhl třetí ročník Business Research Fora, kde byly představeny možnosti spolupráce s Masarykovou univerzitou, s jejími jednotlivými fakultami a pracovišti.