Finanční gramotnost a podnikání v soustavě českého základního a středního školství

Cílem konference je zhodnotit průběh projektu Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl a vytvořit prostor pro dialog mezi vysokoškolskými pedagogy a zástupci - učiteli základních a středních škol v následujících oblastech:

  • Rozvoj kompetencí univerzitního školství ve výchově a vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ pro oblast finanční gramotnosti v podnikání.
  • Rozvoj nových metod výuky a ověřování znalostí žáků ZŠ a SŠ.
  • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ZŠ a SŠ v klíčových kompetencích.
  • Rozvoj gramotnosti, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v oblasti sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ.
  • Propojení a vzájemná spolupráce na realizaci podkladů pro zavedení samostatného předmětu Finanční a ekonomická gramotnost podnikání..
  • Diskuse k vývojovým trendům rozvoje vzdělávání v České republice.

Konference je určena pro zástupce školské a vzdělávací praxe, zástupce odborné oblasti podnikové ekonomiky, tvorby podnikatelských plánů, pedagogiky, didaktiky a dalšího vzdělávání.

Srdečně Vás zvou a těší se Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D. (ESF MU) a Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (PdF MU).


Odpovědnost
Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
Ing. Lucie Winklerová, Ph.D.

Načítám mapu…