Soutěž diplomových prací

Komora daňových poradců ČR vyhlašuje soutěž diplomových prací. Nosným tématem musí být daňová problematika ve vztahu k interpretaci a aplikaci daňových předpisů jejich adresáty, správci daní a soudy (nezahrnuje makroekonomickou oblast, veřejné finance a obecnou daňovou politiku). Vítěz obdrží finanční odměnu 10 000,-Kč.

14. 4. 2022 Lucie Malá

Bez popisku

Podmínky pro účast v soutěži

  • k hodnocení budou přijaty pouze diplomové práce obhájené v době od 21. 9. 2021 do 20. 9. 2022; bakalářské práce nebudou do soutěže postoupeny
  • diplomovou práci může do soutěže přihlásit student nebo vedoucí práce
  • nosným tématem musí být daňová problematika ve vztahu k interpretaci a aplikaci daňových předpisů jejich adresáty, správci daní a soudy (nezahrnuje makroekonomickou oblast, veřejné finance a obecnou daňovou politiku) 
  • zaslání diplomové práce v elektronické podobě, spolu s posudkem vedoucího a oponenta a potvrzení o provedení ověření antiplagiátorství absolventské práce v daném termínu
  • souhrn diplomové práce v rozsahu 1 strany A4
  • jazyk diplomové práce pouze – čeština, slovenština
  • do soutěže se mohou přihlásit studenti denního i kombinovaného studia
  • student přihlášením své práce souhlasí s jejím zveřejněním na webových stránkách Komory v případě umístění jeho práce na vítězných pozicích

Požadované podklady zašlete nejpozději do 20. září 2022 na email foretova@kdpcr.cz.

V případě dotazů kontaktujte:

Kateřina Foretová
foretova@kdpcr.cz
+420 605 205 705

Další informace najdete na stránkách KDPCR.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.