Mladým vědcům pomáhá mezinárodní spolupráce. Vynikající hodnocení projektu je třešničkou na dortu

11. 5. 2022 Jana Sosnová

Ing. Jan Čapek, Ph.D. | Foto: Jan Brychta

Získat vynikající hodnocení od Grantové agentury České republiky (GA ČR) je pro vědce velký úspěch. Každý rok se to podaří jen u přibližně 15 % schválených projektů napříč obory. Týmu pod vedením výzkumníků z Ekonomicko-správní fakulty se této nelehké mety podařilo dosáhnout. Jak to dokázali a co účast v projektu přináší zejména mladým vědcům?

Do projektu s názvem Dynamické průměrování předpovědí makroekonomických modelů se kromě Masarykovy univerzity zapojili také výzkumníci z Univerzity Karlovy, Wirtschaftsuniversität Wien (WU) a maďarské centrální banky. Mezinárodní spolupráce, která je klíčem k úspěchu většiny projektů, se zrodila již v roce 2015 na konferenci Young Economists' Meeting. „Hlavním řečníkem byl profesor Jesús Crespo Cuaresma z vídeňské WU, na jehož práce jsem navazoval ve svém vlastním výzkumu. Zkonzultoval jsem s ním svůj připravovaný článek, který ho zaujal natolik, že mi poskytl mnoho cenných rad pro jeho vylepšení,“ popisuje člen výzkumného týmu a ekonom Jan Čapek.

Výzkumníci se v projektu zaměřovali na efekty rozpočtové politiky a měnové kurzy včetně kurzů kryptoměn. Jan Čapek se domnívá, že jeho týmu k vynikajícímu hodnocení pomohly zejména publikace v renomovaných časopisech. Dalším faktorem mohlo být také to, že se vědcům podařilo vydat o jeden článek více než přislíbili v projektové žádosti.

Jednou z výzev se stala spolupráce napříč celým mezinárodním týmem, kvůli které se Jan Čapek vydal i na stáž do Vídně. „Výzkumníci mají přirozenou tendenci spolupracovat spíše s kolegy, které osobně dobře znají,“ vysvětluje. Projekt provázely také personální změny, se kterými se členové týmu museli vyrovnat. „Dva juniorní vědci v průběhu projektu odešli do soukromé sféry a více zapojených studentů dokončovalo svá studia, takže jsme museli reagovat a hledat náhrady,“ dodává Čapek. I přesto se ale podařilo projekt dokončit a získat vynikající hodnocení, které ve společenskovědních oborech není běžné.

Vynikající hodnocení od GA ČR znamená nejen to, že výsledky projektu významně posunuly vědění v konkrétním oboru. Zapojení do vysoce kvalitního výzkumu je přínosné především pro juniorní výzkumníky, kteří získají cenné zkušenosti. „Pro mladé vědce, kteří byli součástí projektu, je důležitá zejména mezinárodní spolupráce. Získané hodnocení je pak třešničkou na dortu jako výraz uznání kvality práce celého týmu,“ domnívá se Čapek.

A co by doporučil budoucím žadatelům o granty GA ČR? V prvé řadě zvolit si kvalitního hlavního řešitele. „Pokud píšete návrh projektu a z pozice hlavního řešitele slibujete výsledky na špičkové úrovni, musí tomu odpovídat vaše publikační historie,“ vysvětluje Čapek. Dále doporučuje vyvarovat se přílišného rozvětvování výzkumné linie. „Je pak náročnější naplnit výzkumný záměr i řídit samotný tým. A dost možná to komplikuje situaci i samotným hodnotitelům projektu,“ dodává.

Jan Čapek je členem výzkumného týmu věnujícího se kvantitativním metodám a makroekonomickému modelování na katedře ekonomie ESF MU. V současnosti se věnuje zejména výzkumu predikční schopnosti dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE modelů) a odhadům dopadů fiskální politiky v evropských zemích.

Foto: Jan Brychta

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.