METROSPOL: nový projekt na ESF podpořený v programu ÉTA (TAČR)

5. 6. 2020 Markéta Novotná

Bez popisku

Technologická agentura České republiky zveřejnila dne 31. 3. 2020 výsledky 3. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášeného dne 18. 9. 2019. Jedním z podpořených projektů je i jediný projekt s garancí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity s názvem „Institucionalizace metropolitní spolupráce jako faktor zvýšení motivace obcí ke spolupráci v metropolitních oblastech“ (METROSPOL). Celkem bylo do soutěže podáno 526 návrhů projektů, z nichž bylo na základě odborného hodnocení podpořeno pouze nejlepších 99 návrhů (míra úspěšnosti 18,8 %). Výběr projektu potvrzuje jeho aktuálnost, inovativnost a ojedinělost nejen v rámci České republiky.

Řešitelský tým ve složení doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (odpovědný řešitel), Ing. Markéta Novotná, Ph.D., Mgr. Petr Tonev, Ph.D. a Ing. Markéta Chaloupková bude spolupracovat s aplikačními partnery, jimiž jsou především Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna (vedoucí Ing. Petr Šašinka, Ph.D.) a Odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR (vedoucí Dr. Ing. Marie Zezůlková). Spolupráce bude nezbytně navázána i s dalšími odborníky z akademické sféry i institucionální praxe.

Vymezení území aglomerací využívajících nástroj ITI V PO 2021+.
Zájmové území Brněnské metropolitní oblasti.

Cílem projektu je analyzovat a vyhodnotit motivace obcí k metropolitní spolupráci a její institucionalizaci. Bude proveden unikátní výzkum v obcích Brněnské metropolitní oblasti (BMO). V rámci vědecko-výzkumných aktivit vznikne několik odborných textů a mapa se specializovaným obsahem. Teoretické poznatky a výsledky výzkumu budou vstupem pro aplikační rovinu, tedy vytvoření univerzální metodické platformy podporující institucionalizaci metropolitních oblastí v celé ČR. Bude iniciováno založení nové metropolitní agentury, která bude mít koordinačně-poradenskou i výkonnou funkci.

Uvedené aktivity by měly přispět k institucionalizaci meziobecní spolupráce v metropolitních oblastech a jejímu převedení do aplikační roviny přenositelné na národní úroveň. Metropolitní spolupráce má důležité implikace pro ekonomiku a společnost, strategické a územní plánování i rozvoj regionů a měst.

Více informací k problematice lze nalézt např. na těchto odkazech:
https://metropolitni.brno.cz/
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/ud-typy/integrovane-nastroje/iti


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.