ECON MUNI se letos těší ze čtyř Cen rektora MU

18. 5. 2023 Kateřina Eliášová

Gratulujeme všem oceněným za jejich skvělou práci! | Foto: Martin Indruch

U příležitosti akademického svátku Dies academicus si dnes ceny ve Velké aule Karla Engliše odneslo hned několik laureátů naší fakulty, jejichž práce znamená výjimečný přínos pro rozvoj univerzity i vysokého školství.

Bez popisku

V oblasti ekonomie a informatiky byl oceněn Ing. Dušan Mladenović, Ph.D., za práci zabývající se dopady nabízení vakcín zdarma na turistický sektor.

Bez popisku

Ve stejné kategorii obdržel cenu také prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu v oblasti veřejné politiky, právních a institucionálních reforem veřejného sektoru mnoha tranzitních zemí střední a východní Evropy a oblastí Afriky.

Bez popisku

Cenu za inovace ve výuce si odnášejí Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. a Ing. Mgr. Jan Žák, za simulační hru Scrum Game sloužící k výuce projektového managementu.

Bez popisku

Cenu v kategorii zaměstnanců obdržela Ing. Marie Hladká, Ph.D., za aktivitu v oblasti dobrovolnictví, konkrétně organizaci Giving Day for Ukraine.

Čerstvých laureátů jsme se zeptali, jakou inspirací je pro ně ocenění do budoucna

„Z ocenění máme radost hlavně ze dvou důvodů – jednak ukazuje, jak vypadá dnešní výuka na vysoké škole – je praktická a reflektující aktuální témata. A za druhé, udělená cena pomáhá dál popularizovat ekonomická témata a zejména projektové řízení, což je jedna z oblastí, kterým se mohou naši studenti po studiu věnovat,“ vysvětluje Sylva Žáková Talpová a Jan Žák ji doplňuje: „I projektové řízení se dá studentům představit zábavnou formou, ať už je to Lego nebo využívání e-learningové simulační aplikace.“

Pro Dušana Mladenoviće je Cena rektora významným uznáním dosavadní vědecké práce a činnosti. „Je to silná motivace k tomu, abych byl vytrvalý a pokračoval v kvalitním, aktuálním výzkumu se společenským dopadem i do budoucna. Pro mě i mou rodinu to hodně znamená a jsem velmi rád, že si tvrdé práce všímá naše univerzita,“ říká bezprostředně po předávání cen.

I pro Marii Hladkou je tento den výjimečný: „Jedná se o ocenění, kterého si velmi vážím. Je nejen mé, ale také mých kolegů a studentů na fakultě, kteří se na akci se mnou podíleli. Dlouhodobě se věnuji tematice filantropie a je inspirující promítat tento fenomén do fakultního života.“ Na otázku, v čem, kromě materiální pomoci, vidí největší význam dobrovolnictví pro současnou společnost, Marie Hladká dodává: „Reálné dopady dárcovství, ať v podobě času či peněz, jsou pouze jednou stranou mince. Při dobrovolnictví se dostáváme mimo naši komfortní zónu a musíme vnímat svět v jiných souvislostech. Učíme se pomáhat, být ochotní, udržovat pospolitost mezi lidmi. Na bohatství společnosti nemusíme hledět pouze optikou ekonomickou. Velmi přesně to vyjádřil starověký řecký historik: ‚Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši.‘“

V případě profesora Nemce je Cena rektora dalším milníkem jeho čtyřicetileté akademické kariéry, během níž se věnuje problematice veřejného sektoru a veřejné správy. Patří mezi nejvýznamnější akademické odborníky v této oblasti nejen v regionu střední a východní Evropy. Již druhé funkční období působí jako člen komise expertů pro veřejnou správu při Organizaci spojených národů. V minulosti byl prezidentem nebo vice-prezidentem významných profesních organizací ve svém oboru.

Bez popisku

Gratulujeme všem oceněným za jejich skvělou práci pro ECON MUNI a celou univerzitu!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.