Docent Daniel Němec prezidentem České společnosti ekonomické

12. 2. 2024

Docent Daniel Němec na ECON MUNI | Foto: Martin Indruch

Novým prezidentem České společnosti ekonomické na období 2024–2026 byl zvolen Daniel Němec z Masarykovy univerzity. Viceprezidentkou se stala Mariola Pytliková z CERGE-EI. Volba proběhla na jednání představenstva ČSE dne 31. 1. 2024.

Představenstvo ČSE na svém zasedání dne 31. 1. 2024 zvolilo novým prezidentem doc. Ing. Daniela Němce, Ph.D. Daniel Němec je docentem na Katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, kde garantuje bakalářský studijní program Ekonomie a navazující magisterský program Matematicko-statistické metody v ekonomii. Ve své vědecké i pedagogické činnosti se věnuje makroekonomickému modelování a aplikacím matematicko-statistických a ekonometrických metod v ekonomii a dalších společenských vědách. Mezi jeho veřejné aktivity spojené s jeho odborností patří dlouhodobě aktivní členství v České společnosti ekonomické. Od roku 2015 působí jako předseda regionální pobočky v Brně a v období 2022–2024 zastával pozici viceprezidenta České společnosti ekonomické.

Viceprezidentkou ČSE byla zvolena doc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D. Mariola Pytliková působí na CERGE-EI, společném pracovišti Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, kde se zabývá problematikou ekonomie trhu práce, mezinárodní migrací, otázkami etnické diverzity, genderu a nerovnosti. Doktorát v oboru ekonomie získala na Aarhuské univerzitě v Dánsku v roce 2006. Absolvovala řadu zahraničních stáží na prestižních univerzitách a vědecko-výzkumných pracovištích v USA a Evropě. Díky své mimořádně kvalitní publikační činnosti se v roce 2015 stala první laureátkou Ceny Kateřiny Šmídkové pro nejlepší české ekonomky.

Článek převzat z webu cse.cz/news.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.