Behaviorální, znalostní a ekonomické aspekty ovlivňující investiční rozhodování subjektů

Kód projektu
MUNI/A/0753/2017
Období řešení
1/2018 - 12/2018
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cílem projektu je analyzovat a vyhodnotit klíčové behaviorální, znalostní (zejména oblast úrovně finanční gramotnosti) a ekonomické aspekty při oceňování finančních derivátů a dalších investičních a finančních nástrojů, do nichž investoři alokují své volné finanční prostředky. Na základě této analýzy následně vytvořit evaluační systém, který umožní analýzu vybraných investičních strategií a volbu či tvorbu vhodných oceňovacích modelů a postupů pro správné ocenění různých forem finančních i jiných (zejm. nehmotných) aktiv, a to jak pro účely obchodování s nimi, tak i pro účely jejich vykazování v bilancích finančních a dalších komerčních subjektů. Dílčím úkolem projektu pak je v návaznosti na předchozí projekty specifického výzkumu pokračovat v identifikaci a analýze klíčových faktorů determinujících úroveň finanční gramotnosti jednotlivých skupin potenciálních investorů a obchodníků s investičními nástroji a determinujících behaviorálních aspektů jejich rozhodování. Pro realizaci projektu se předpokládá využití dat z Terminálů Bloomberg, realizace několika ekonomických experimentů a spolupráce s MF ČR a ČNB.

Publikace

Počet publikací: 18


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.