Neziskové organizace v kontextu řešení problémů moderního sociálního státu (NNO_soc)

Kód projektu
MUNI/A/0775/2012
Období řešení
1/2013 - 12/2013
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Předložený projekt specifického výzkumu je primárně zaměřen na podporu výzkumu studentů doktorského studijního programu v jedné z výzkumných oblastí, která je dlouhodobě součástí výzkumného zaměření katedry.
Zastřešujícím tématem jsou neziskové organizace jakožto poskytovatelé veřejných služeb a nástroje řešení významných ekonomických a sociálních problémů ČR. Jednotliví studenti doktorského studia budou spolu s příslušnými akademickými pracovníky zkoumat neziskový sektor v těchto rovinách: efektivnost neziskové organizace a koncept NNO, neziskové organizace a jejich aktivity při krizových situací, filantropie z pohledu teorie i současné praxe a ekonomická podstata českého neziskového sektoru.


Jedná se vesměs o relativně málo prozkoumaná témata (minimálně v českém prostředí), u kterých lze předpokládat vysoký potenciální přínos jednotlivých autorů, ale současně jde také o témata, která by mohla nalézt pozitivní ohlas při jejich publikaci.


Poznámka: Jedná se o projekt pokračující z minulého roku. Proto jsou v něm oproti minulému návrhu pouze parametrické změny.

Publikace

Počet publikací: 16


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.