Ekonomika malých a středních podniků

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Lékařskou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ŠVANDOVÁ Eva ŠTĚPÁNKOVÁ Eva ŽÁKOVÁ TALPOVÁ Sylva

Rok publikování 2011
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Skriptum „Ekonomika malých a středních podniků“ poskytuje základní informace v oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nezbytné k porozumění fungování a řízení malých a středních podniků. Skriptum bude studentům pomocníkem při osvojování si základních principů a pojmů v rámci podnikového hospodářství a podnikání, při volbě právní formy podniku, při pochopení fungování podniku z pohledu majetkové a kapitálové struktury a následné finanční analýzy podniku. V dalších kapitolách se skriptum věnuje již jednotlivým podnikovým činnostem, které v podniku probíhají, a to bez ohledu na právní formu, majetkovou i kapitálovou strukturu či na finanční stav podniku. Jedná se o činnosti podnikové řízení, řízení lidských zdrojů, nákupní činnost, výrobní činnost a v neposlední řadě marketing tedy odbyt. Dále je skriptum doplněno o kapitolu věnovanou daňové soustavě v ČR, se kterou se podnik potýká při svém fungování den co den. Oproti předchozímu vydání bylo skriptum doplněno o kapitoly věnované environmentálnímu managementu a strategickému managementu, které rozšiřují pohled studenta na podnik a jeho fungování v tržní ekonomice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.