Eco-Innovations as a Result of Companies’ Innovation Activities

Název česky Ekoinovace jako výsledek inovačních aktivit firem
Autoři

KLÍMOVÁ Viktorie ŽÍTEK Vladimír

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Refereed CD-ROM of the E-Leader Conference at Zagreb, Croatia
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Eco-innovations; innovation survey; Competitiveness and Innovation Framework Programme
Popis Ekoinovace jsou inovace, které snižují škodlivé dopady způsobené výrobou a spotřebou. Ekologické inovace mohou být vyvíjeny z vlastního podnětu firmy, ale tyto inovace mohou být vyžádány i zákazníky. Co se týče dopadů environmentálních inovací, mohou se týkat jak výrobců, tak spotřebitelů. Zavádění ekoinovací však nemusí být cílem samo o sobě, ale může být vedlejším efektem jiných cílů. Určitý tlak na firmy v oblastí zavádění ekoinovací mohou vyvíjet i vlády. Obsažená komparativní analýza vychází z šetření o inovacích prováděného v EU a zabývá se tím, jaké typy inovací jsou zaváděny v jednotlivých státech a jaká motivace k tomu firmy vede. Článek se zabývá také tím, zda jsou ekologické inovace častěji zaváděny v nejvyspělejších zemí EU nebo spíše v těch méně vyspělých zemích. V Evropské unii jsou ekoinovace podporovány prostřednictvím Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.