Finanční akcelerátor v odhadnutém modelu pro českou ekonomiku

Autoři

HLOUŠEK Miroslav SLANÝ Antonín

Rok publikování 2011
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá finančními frikcemi a jejich významem pro českou ekonomiku. Zvolili jsme modelový přístup – konkrétně novokeynesiánský DSGE model uzavřené ekonomiky s finančním akcelerátorem, který jsme na datech odhadli pomocí bayesovských metod. Výsledky odhadu jsme zhodnotili pomocí impulsních odezev, varianční dekompozice a porovnáním statistických momentů z modelu a z dat. Rovněž jsme porovnávali modely s a bez finančního akcelerátoru jak vystihují data – jednak pomocí statistických momentů a pak také pomocí Bayesova faktoru. Výsledkem bylo překvapivé zjištění, že model bez finančního akcelerátoru vysvětluje data lépe než model, který ho obsahuje. Finanční frikce tak mají pro vysvětlení hospodářských fluktuací v české ekonomice omezený význam.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.