Labour market frictions in global economic crisis: RBC model of Czech economy

Název česky Frikce pracovního trhu během globální ekonomické krize: RBC model české ekonomiky
Autoři

TVRZ Stanislav VAŠÍČEK Osvald

Rok publikování 2011
Druh Článek ve sborníku
Konference Mathematical Methods in Economics 2011
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova RBC; Bayesian methods; recursive estimation; labour market frictions; economic crisis
Popis Tato práce se zabývá analýzou frikcí pracovního trhu české ekonomiky založenou na odhadnutém modelu typu RBC. Frikce pracovního trhu jsou modelovány jako agregátní náklady, které nesou firmy a pracovníci během procesu nájmu zaměstnanců. Výzkumnou otázkou práce je cyklické chování pracovních frikcí a jejich dopad na vývoj míry nezaměstnanosti. Role pracovních frikcí je zkoumána zejména v období nedávné globální finanční a následné hospodářské krize. Možné strukturální změny ekonomiky způsobené globální krizí jsou též uvažovány. Vysvětlující síla konceptu pracovních frikcí je vyhodnocena na základě porovnání marginálních věrohodností různě omezených variant modelu. Abychom zachytili měnící se strukturu ekonomiky, je využita metoda rekurzivního odhadu. Odhadované parametry jsou dále podrobeny analýze citlivosti a identifikovatelnosti. Výsledky odhadu potvrzují význam pracovních frikcí a naznačují jejich procyklický charakter.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.