Elektronický archív akademických prací na ESF MU

Autoři

POLÁČEK Jiří

Rok publikování 2003
Druh Článek ve sborníku
Konference INFORUM 2003: 9. konference o profesionálních informačních zdrojích, 27.–29. 5. 2003: sborník z konference informačních profesionálů [online]
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://www.inforum.cz/archiv/inforum2003/prispevky/Polacek_Jiri.pdf
Obor Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Popis Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně se podařilo úspěšně realizovat první fázi zpřístupnění plných textů akademických závěrečných prací v elektronické podobě v rámci internetového prostředí, což je podle dostupných informací počin v České republice zatím ojedinělý. Příspěvek proto shrnuje zkušenosti s nezbytnou administrativou sběru prací od posluchačů, polemiku nad zvoleným prezentačním formátem a jeho možnostmi, a také letmý popis technického řešení webového distribučního systému, skrze nějž mají oprávnění uživatelé k pracím přístup. Nezbytná administrativa v sobě zahrnuje překážky v zakotvení povinnosti posluchačů odevzdávat práce také v elektronické podobě a vypořádání se s autorskoprávními aspekty odevzdaných prací. V pojednání o prezentačním formátu jsou shrnuty výhody formátu PDF, využití možnosti jeho zabezpečení a digitálního podepisování a také úskalí týkající se převodu prací do tohoto formátu. Popis technického řešení se dotýká zejména tvorby bibliografických záznamů k odevzdaným pracím v jazyce XML a jejich využití při vyhledávání požadované práce prostřednictvím webového prohlížeče. Stejně tak jsou komentovány použité techniky zabezpečení vzniklého elektronického archívu před neoprávněnými přístupy. Závěrem jsou rozebírány další možné cesty rozvoje a vylepšování stávajícího systému včetně možnosti zprovoznění fulltextového vyhledávání, které úzce souvisí s rozborem, v jaké míře je možné pro takovéto projekty využít volně dostupného softwaru.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.