Labor market regulation and its characteristics: Comparison of Czech Republic and Austria

Název česky Regulace trhu práce a jeho charakteristiky: Porovnání mezi Českou republikou a Rakouskem
Autoři

ŽELEZNÍK Martin

Rok publikování 2011
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Národohospodárský obzor
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova worker's bargaining power; labor market search; wage rigidities
Popis V tomto článku sa snažíme porovnať reguláciu trhu práce v Českej republike a v Rakúsku a jeho štrukturálne parametre, ktoré charakterizujú daný trh práce. Aby sme to boli schopný urobiť tak odhadujeme Nový-Keynesiánsky model s frikciami vo vyhľadávaní a s nominálnymi mzdovými rigiditami. Regulácia trhu práce je vysvetlovaná pomocou parametru - vyjednávacia schopnosť zamestnanca nad jeho mzdou. Tento hlavný parameter sa pohybuje vo vnútri intervalu <0,1> a vyjadruje podiel z celkovej pridanej hodnoty, ktorá vznikne pri zaplnení voľného pracovného miesta. V skutočnosti tento parameter ukazuje, kto získa viac z tejto pridanej hodnoty (zamestnanec alebo zamestnávateľ). Výsledky naznačujú, že zamestnanci v Rakúsku a v Českej republike majú takmer rovnakú vyjednávaciu schopnosť, ktorá vychádza z nastavenia trhu práce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.