Innovation support in the Czech Republic and its regional context

Logo poskytovatele
Název česky Podpora inovací v České republice a její regionální kontext
Autoři

ŽÍTEK Vladimír

Rok publikování 2009
Druh Článek ve sborníku
Konference Proceedings of ICEIRD 2009
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova Innovation policy; innovation support; competitiveness; evaluation; regional development
Popis Podpora inovačních firem je považována za významnou součást moderní hospodářské politiky. Jedná se o nejefektivnější způsob, kterým mohou veřejné rozpočty podporovat malé a střední podniky. Současně se jedná o klíčový nástroj, jehož implementací mohou jednotlivé státy přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti svých regionů, národních ekonomik, ale též ke zlepšování pozice Evropské unie ve smyslu naplnění cílů Lisabonské strategie. Česká republika se bezprostředně po svém vstupu do EU plně zapojila do systému podpory inovačního podnikání ze strukturálních fondů. Již v programovém období 2004-2006 byly vyhlášeny v rámci Operačního programu průmysl a podnikání programy Inovace a Prosperity, které pokračují v modifikované podobě i v současném programovém období 2007-2013 v rámci Operačního programu podnikání a inovace, kdy jsou navíc doplněny o program Potenciál. Nejvýznamnějším z uvedených programů je program Inovace. V jeho rámci byla podpořena řada inovačních projektů. Příspěvek předkládá analýzu výsledků programu, a to v podobě průběžného a finálního hodnocení pro období 2004-2006 a průběžného hodnocení pro období 2007-2013. Pozornost je věnována především regionálnímu rozložení podpořených projektů, a to jednak z hlediska jejich počtu a pak také z hlediska celkové výše získané podpory. Nedílnou součástí provedeného hodnocení je zkoumání vazby mezi výsledky programu Inovace a ekonomickou vyspělostí regionu, jehož cílem je potvrdit soulad se zásadami regionální politiky. Provedené analýzy prokázaly relativně silnou vazbu mezi úspěšností regionů při získávání projektů a hodnotami makroekonomických agregátů charakterizujících ekonomickou výkonnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.