Kapitálové trhy

Autoři

JONÁŠ Jan SLANÝ Antonín a kol.

Rok publikování 2007
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Podkapitola se zabývá vlivem finančního zprostředkování na tvorbu kapitálu a tím i na dlouhodobý růst ekonomiky. Tento vliv je zkoumám v rámci tří vazeb. První vazba se vztahuje k akumulaci kapitálu prostřednictvím primárního trhu burzy. Druhá vazba se věnuje stavu na sekundárním trhu, především jeho likviditě a jejího vlivu na podmínky akumulace. Třetí vazba se týká bankovního sektoru a akumulace kapitálu prostřednictvím poskytovaných úvěrů. Ve všech zemích V-4 je hlavním zdrojem akumulace kapitálu bankovní sektor, který zároveň ve všech srovnávaných zemích prošel obdobným vývojem. Kapitálové trhy, jako nově vzniklá forma finančního zprostředkování, se během transformace postupně vyvíjely a s výjimkou Slovenska postupně získaly významnou roli na stávající zasobu kapitálu v ekonomice. V rámci akumulace kapitálu jsou nicméně kapitálové trhy s výjimkou Polska poměrně málo využívány.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.