MEASURING SOCIAL IMPACTS IN A SELECTED SOCIAL ENTERPRISE

Název česky MĚŘENÍ SOCIÁLNÍCH DOPADŮ VE VYBRANÉM SOCIÁLNÍM PODNIKU
Autoři

WILDMANNOVÁ Mirka

Rok publikování 2020
Druh Článek ve sborníku
Konference RELIK 2020: REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL - MUTUAL LINKS AND CONNECTIONS
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Klíčová slova social enterprise -Social impact Navigator - social problems
Popis Příspěvek si klade za cíl zhodnotit sociální dopady vybraného sociálního podniku. K dosažení cíle byla použita metoda Social Impact Navigator. Na základě tohoto nástroje, který byl proveden formou dotazníkového šetření, posoudit úspěšnost vybraných aktivit sociálního podniku. Ke sběru dat v dotazníkovém šetření byly použity metody před-po srovnání, srovnávání cíl-skutečný a srovnávání mezi cílovými skupinami. Na základě výsledků dotazníkového šetření lze konstatovat, že sociální podnik pro své zaměstnance znamená nejen jistotu zaměstnání a stálý výdělek, ale i určitou formu osobního rozvoje, hledání nových přátel a komunity. Ze závěrů výzkumu vyplynulo, že čistý příjem většiny respondentů po zahájení podnikání vzrostl a většině z nich pomohl vyřešit těžkou životní situaci či exekuci. Náplň práce respondenti hodnotili kladně, do práce chodí rádi a většina z nich by chtěla v práci zůstat déle než tři roky. Pozitivním sociálním dopadem je důvěra zaměstnanců ve své manažery a vedení sociálního podniku, což může být také důvodem, proč do práce chodí rádi a že většina chce po prvním roce práce zvýšit počet odpracovaných hodin ve společnosti. Další motivací je finanční odměna.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.