Economic and Social Policy in the Czech Republic as a Response to Economic Crises and Growth

Název česky Hospodářská a sociální politika v České republice jako reakce na hospodářské krize a růst
Autoři

SLANÝ Antonín LIPOVSKÁ Hana

Rok publikování 2020
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Kapitola se zabývá interakcí české ekonomiky s hospodářskou politikou. Zabývá se hospodářským rozvojem, fiskální politikou (zejména v souvislosti s měnovou krizí), rolí centrální banky, postojem k euru a sociální politikou. Ekonomika se vyznačuje nízkou nezaměstnaností a vysokou mírou zaměstnanosti. Ve fiskální politice je identifikovaným problémem nedostatečná spolupráce mezi vládou a Českou národní bankou. Přijetí nebo odmítnutí eura je klíčovou otázkou pro budoucnost, stejně jako sociální usmíření stárnoucí populace a rostoucí poptávka po sociálních transferech. Celkově se hospodářská politika dokázala vypořádat s přechodem z plánovaného hospodářství na evropské tržní hospodářství a udržet sociální stabilitu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.