SOUVISLOSTI TECHNOLOGICKÝCH INOVACÍ A SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

Autoři

WILDMANNOVÁ Mirka

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Reproduction of Human Capital - mutual links and connections
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www http://knowledgeconference.upol.cz/downloads/2016-Knowledge_for_Market_Use_Proceedings.pdf
Klíčová slova Industry 4.0 - labor market - technological innovation - education - human capital
Popis Ekonomika prochází zásadními změnami, které jsou zapříčiněny zaváděním informačních technologií a umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství. Velmi aktuálním a diskutovaným tématem se stává tzv. čtvrtá průmyslová revoluce. Změny, které sebou přináší, jsou zásadní. Koncept Průmysl 4.0 ovlivňuje nejen vědu, výzkum, průmysl, ale také vzdělávání a společnost jako celek. Názory na vliv průmyslové revoluce k budoucím požadavkům na lidský potenciál a trh práce se různí. Cílem příspěvku je identifikovat změny ve vzdělávání vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu práce v rámci technologických inovací. Výzkum se zaměřuje na výuku na sekundárním stupni vzdělání - střední odborné školy jsou nejvíce ovlivněny změnami, které představuje zavádění automatizace a robotizace ve výrobě. Z výzkumu vyplývá, že aktuální nastavení vzdělávacího systému je nedostačující a vzdělávací programy jsou rigidní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.