Criteria of Satisfaction with Universities from the Perspective of Czech Students: A Qualitative Research Study

Název česky Kritéria spokojenosti s vysokými školami z pohledu českých studentů: kvalitativní výzkumná studie
Autoři

LUKÁŠOVÁ Růžena KUCHAŘOVÁ Daria

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Agriculturae at Silviculturae Mendelianae Brunensis
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.11118/actaun201967041049
Klíčová slova service quality customer satisfaction higher education institutions
Popis Cílem výzkumu, který je v článku prezentován, bylo s využitím kvalitativního výzkumného postupu identifikovat kritéria spokojenosti s vysokými školami z pohledu českých studentů ekonomicky zaměřených studijních programů. Identifikované kategorie kritérií spokojenosti a jim odpovídající atributy mohou posloužit jako východisko pro praktické úvahy o zlepšování kvality služeb vysokých škol i jako výchozí základ pro vývoj nástroje k měření spokojenosti studentů.