Hodnocení potenciálních vlivů vysokorychlostních tratí na pracovní mobilitu v České republice

Logo poskytovatele
Autoři

PAŘIL Vilém VITURKA Milan

Rok publikování 2019
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník z XXII. Mezinárodního kolokia o regionálních vědách
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.Muni.P210-9268-2019-29
Klíčová slova high-speed railways; labour mobility; metropolises
Popis Cílem článku je přispět k diskusi účelnosti výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) v České republice s důrazem na percepci jejich dopadů na prostorovou mobilitu pracovních sil. Konkrétní přístup k hodnocení dopadů je založen na potenciální dostupnosti dvanácti sídelních center ležících na plánovaných trasách a jejich atraktivity pro mobilitu pracovních sil, přičemž jsou využita data o dojížďce do zaměstnání z censu z roku 2011. Výsledky dokumentují strategickou pozici Prahy jako hlavního dojížďkového centra, které z hlediska odpovídajících ukazatelů výrazně převyšuje všechna ostatní centra pracovní mobility (druhé nejvýznamnější centrum Brno dosahuje zhruba polovičního významu). Tato skutečnost byla potvrzena nejen při analýze spádových oblastí, ale i prostřednictvím vyhodnocení vzájemných dojížďkových vztahů mezi relevantními centry. Systémové hodnocení potenciálních dopadů VRT na pracovní trhy je pak provedeno na základě modelu mezní míry mobility pracovních sil, kde lze kromě Prahy počítat s pozitivními dopady na další dvě dojížďková centra, a to Brno a Plzeň. U ostatních analyzovaných center pak můžeme počítat se zvýšením potenciálu vyjížďky za prací do výše zmíněných center.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.