Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru

Autoři

BILENÁ Eva PEJCAL Jakub

Rok publikování 2019
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Scientia et Societas
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
www https://a1cb08f9a7.clvaw-cdnwnd.com/69f200991000431e558c5cdb934f67d4/200000283-2bd3c2bd3f/Scientia%203_2019%20web.pdf
Klíčová slova non-governmental non-profit organization (NGO); project partnership; funding of NGOs
Popis Nestátní neziskové organizace (NNO) při realizaci svého poslání vstupují do různých projektových partnerství. V rámci předkládaného příspěvku jsme zmapovali finanční toky vzniklé při takovéto formě spolupráce vybrané NNO. Dále jsme hledali odpověď na to, jak zajistit, aby daná projektová partnerství byla úspěšná. Stejně tak jsme se pokusili nastínit pozitiva a negativa, která se s existencí projektových partnerství pojí. Při své práci jsme neopomenuli zohlednit témata jako je transparentnost a udržitelnost. Oblast projektového partnerství NNO je do jisté míry teorií nezachycena, proto jsme za východiska použili průřezovou literaturu, která se věnuje především praxi zástupců veřejného sektoru. Následná konfrontace teorie s konkrétním případem vybrané organizace poukazuje na uplatnitelnost vybraných prvků i pro nestátní neziskový sektor. Příspěvkem tak doplňujeme dosavadní poznání o další střípky, které si jistě zaslouží svou pozornost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.