Digital competences in computer-supported collaborative learning

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Filozofickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Název česky Digitální kompetence v počítačem podporovaném kolaborativním učení
Autoři

POLÁČEK Jiří

Rok publikování 2018
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Tento příspěvek přináší tematicky orientované dílčí poznatky z rozsáhlejšího výzkumu dynamik počítačem podporovaného skupinového učení v prostředí manažerské simulační hry Manahra. S využitím jak kvantitativních, tak kvalitativních metod bylo zkoumáno, které digitální kompetence studenti Manahry vnímají jako klíčové pro úspěch jejich týmu ve hře a jakým způsobem kompetence k počítačem zprostředkované komunikaci ovlivňují dynamiku skupinového učení. Kvalitativní analýza hloubkových rozhovorů se studenty ukázala, že soutěžní prostředí Manahry u členů studijních skupin významným způsobem rozvíjí minimálně dva druhy digitálních kompetencí. V prvé řadě schopnost efektivní komunikace online, která je nezbytná pro operativní řešení problémů, a následně i dovednosti využití dostupných online nástrojů ke vzájemnému monitorování činnosti, které pomáhá v udržování přehledu o dění ve skupině a snižuje riziko vzniku chyb u společných úkolů. Následná kvantitativní analýza dat z dotazníku u studentů Manahry zmapovala úrovně kompetencí k počítačem zprostředkované komunikaci (efektivitu, produktivitu a sociální dimenzi) a odhalila vliv sociálních interakcí na podněcující a pomáhající chování v počítačem podporovaném skupinovém učení.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.