Index kreativity v České republice

Autoři

CHALOUPKOVÁ Markéta

Rok publikování 2017
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis V důsledku významných ekonomických, sociální a demografických změn ve společnosti umocněných procesem globalizace a rozvojem informačních a komunikačních technologií došlo v průběhu minulého století ke vzniku a rozvoji tzv. kreativní ekonomiky. Kreativitu lze vnímat jako nový typ konkurenční výhody vedoucí k efektivnímu a udržitelnému rozvoji regionů i celého státu. Cílem příspěvku je snaha autorky o nastínění problematiky kreativní ekonomiky pomocí Indexu kreativity naměřeného pro jednotlivé kraje České republiky v letech 2006 - 2015. V rámci výzkumu byly zmapovány rovněž dílčí indexy – talentu, technologie a tolerance. Všechny uvedené indexy byly pro větší přehlednost a snazší interpretaci graficky zachyceny pomocí řady kartogramů. Pro lepší ukotvení tématiky příspěvek rovněž obsahuje literární rešerši představující nejvýznamnější odborníky v dané oblasti včetně (v praxi) nejvíce využívaných způsobů měření kreativní ekonomiky, po jejichž vzoru byl uskutečněn vlastní výzkum.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.