Omezené možnosti nakupování (nejen) v centru Brna? Identifikace potravinových pouští

Autoři

KOTALA Dominik BILKOVÁ Kristína KUNC Josef TONEV Petr

Rok publikování 2017
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis V České republice prošel maloobchod po roce 1989 mnoha změnami, z nichž tou nejvýznamnější byl přechod z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Velmi razantně se proměnilo také nákupní chování prakticky všech populačních skupin. Cílem textu je identifikovat v prostoru města Brna oblasti, kde není možné nakoupit potraviny do určité vzdálenosti od místa bydliště. Takové oblasti se označují jako potravinové pouště. Dále pak v teoretické i empirické rovině provést analýzu potravinových pouští a navrhnout možnosti řešení z pohledu veřejných orgánů, privátního sektoru i samotných obyvatel.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.