Aplikace konceptu regionálních inovačních systémů a implikace pro inovační politiku

Autoři

ŽÍTEK Vladimír KLÍMOVÁ Viktorie

Rok publikování 2016
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Monografie se zabývá konceptem regionálních inovačních systémů a inovační politikou. Koncept zahrnuje několik přístupů, přičemž empirická část našeho textu vychází ze systémových selhání na regionální úrovni, kdy jsou vymezeny tři typy problémových RIS: periferní, staré průmyslové a metropolitní regiony. S konceptem RIS úzce souvisí také koncept znalostních základen, který definuje analytickou, syntetickou a symbolickou základnu. Na základě těchto teoretických východisek byla vytvořena typologie RIS a znalostních základen českých krajů. Pozornost byla věnována také celkovému hodnocení regionálních inovačních systémů českých krajů. Významný vliv na rozvoj inovací má inovační politika, jíž jsou věnovány samostatné části, kde jsou formulovány implikace a doporučení pro její tvůrce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.