Contemporary Development of the European Monetary Union and its Risk Factors

Autoři

REJNUŠ Oldřich

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Popis Příspěvek se zabývá problematikou vývoje finančního systému zemí Evropské unie (EU) se zvláštním zaměřením na řešení stávající krize. V první řadě posuzuje smysluplnost a dosavadní postup v naplňování projektu „Eurozóny“, včetně procesu postupného zavádění jednotné evropské měny. V souvislosti s tím je provedena analýza dosavadního vývoje v Evropské unii se zvláštním zaměřením na specifikaci soudobých ekonomických problémů, jež se v současnosti řeší prosazováním tzv. „záchranných“ opatření. Ta se označují jako „European Stability Mechanism“ (ESM), s nímž rovněž souvisí nedávné přijetí zásad tzv. „banking union“. Jelikož se jedná o nestandardní politická rozhodnutí s mimořádně významnými ekonomickými a společenskými dopady, je jejich obsah analyzován v systémových souvislostech, s cílem zhodnotit jejich přínosnost, resp. rizikovost nejen s ohledem na budoucí hospodářský vývoj Evropské unie, ale též z hlediska prospěšnosti s ohledem na evropské obyvatelstvo a lidskou společnost.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.