Excelentní výzkumná infrastruktura v českých krajích

Autoři

ŽÍTEK Vladimír KLÍMOVÁ Viktorie

Rok publikování 2014
Druh Článek ve sborníku
Konference Ekonomika a manažment 2014 – zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova research centres; innovation; Czech regions; regional policy
Popis Inovace jsou považovány za významný zdroj konkurenceschopnosti ve vyspělých zemích. Jedním ze zdrojů pro zavádění inovací jsou nové poznatky získané prostřednictvím výzkumu a vývoje. Výzkum a vývoj je v současné době podporován i v rámci regionální politiky, protože regiony jsou považovány za důležitý prvek v přechodu ke znalostní ekonomice. Jedním ze způsobu podpory inovací je zakládání a rozvoj výzkumných center. Tento článek se zabývá veřejnou podporou špičkových výzkumných center v českých regionech a analyzuje projekty podpořené v první prioritní ose Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem příspěvku je identifikovat výdaje vynaložené na rozvoj evropských center excelence v českých regionech a analyzovat závislosti mezi výší udělené podpory a potenciálem výzkumu a vývoje v krajích. Dílčím cílem článku je deskripce podpořených významných výzkumných projektů pomocí případových studií. Analýza ukázala, že mezi regiony se vyskytují velké rozdíly z hlediska získané podpory. Nejvíce prostředků směřuje do Středočeského a Jihomoravského kraje. Při analýze dat pomocí Pearsonova korelačního koeficientu se potvrdila očekávaná pozitivní korelace mezi získanou podporou a výzkumnými předpoklady regionů. Jen o něco méně průkazné výsledky pak přinesla analýza provedená prostřednictvím Spearmanova koeficientu pořadové korelace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.