Podnikání komerční pojišťovny, jeho rizika a regulace

Autoři

NEČAS Svatopluk

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trendy ekonomiky a managementu
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova insurance industry; commercial insurance company; entrepreneurship of a commercial insurance company; risks of entrepreneurship of a commercial insurance company; regulation of insurance industry
Popis Hlavním účelem článku je vymezit pojem podnikání komerční pojišťovny a posoudit, zda zákonné vymezení pojišťovací činnosti je možné ztotožnit s tímto pojmem. Pro tento účel je formulována hypotéza: „Podnikání komerční pojišťovny je možné zcela a pouze ztotožnit s vymezením pojišťovací činnosti a činností souvisejících s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví.“ V rámci článku budou použity zejména metody deskripce, analýzy, indukce a dedukce. Výzkumná část je pak založena na kvalitativní bázi. Kombinuje v sobě tři metody kvalitativního výzkumu, a to rozhovor s expertem, strukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami a dotazník s otevřenými otázkami. Jeho předmětem je řízený rozhovor se špičkovými experty oboru pojišťovnictví a souvisejících oborů, kteří se v jeho průběhu vyjádřili k otázkám souvisejícím s tématem. Vyhodnocení rozhovorů je provedeno metodou analýzy rozhovoru, resp. tematické analýzy a následné syntézy na základě odpovědí respondentů. Syntéza je použita jako metoda získání nových poznatků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.