Několik poznámek k hierarchii společenských systémů

Autoři

VITURKA Milan PAŘIL Vilém

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků.
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-12
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova hierachy - integration - mobility
Popis Příspěvek se zabývá prostorovými aspekty hierarchického uspořádání společenských systémů. V tomto ohledu je hlavní pozornost zaměřena na mikroregionální úroveň, která byla dále analyzována na příkladu České republiky. Zejména byla identifikována mikroregionální centra naplňující své centrální funkce (zejména pracovní a dále vzdělávací funkce). Pro experimentální modelování pracovních interakcí pak byl využit teoretický koncept mezní míry mobility výrobních zdrojů. Příslušná případová studie byla zaměřena na hodnocení mezní míry mobility pracovní síly ve spádové oblasti krajského města Brna, která byla vymezena obcemi zahrnutými do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Tyto obce byly rozděleny do sedmi vzdálenostních pásem, pro které byla určena mezní míra mobility v souladu s potenciálním navýšením příjmů v případě vyjížďky za prací do Brna. The paper deals with the spatial aspects of a hierarchical arrangement of social systems. In this respect, the main attention is focused on the micro-regional level, which has been further analysed on the example of the Czech Republic. In particular, the identification of micro-regional centres not fulfilling their central functions (especially the working and further educational functions) was carried out. For experimental modelling of interactions was used the theoretical concept of marginal rate of mobility of production resources. Corresponding case study was focused on evaluation of the marginal rate of the mobility of workforce within the catchment area of regional capital town Brno, which has been defined by the municipalities included in the integrated transport system of the South Moravian region. These municipalities were divided to seven distance zones and consequently marginal mobility rate has been calculated according to expected potential revenue increase with assumption of job commuting to Brno. Key words: hierarchy, integration, mobility
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.