Případová studie - rozsudek ESD ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. C-360/10

Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Ekonomicko-správní fakultu, ale pod Právnickou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ŘÍČKA Roman

Rok publikování 2012
Druh Článek ve sborníku
Konference Sborník CEPS MU Vybrané příspěvky k tematické náplni modulů projektu Centrum ekonomických a právních studií Masarykovy univerzity (reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0055)
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Intellectual-property; Copyright; Injunction; Charter of Fundamental Rights of the EU; Social networking platform; System for filtering information; the European Court of Justice; SABAM
Popis Článek se zaměřuje na analýzu nedávného rozsudku Evropského soudního dvora EU (ESD), ve kterém se Soud zabýval problematikou duševního vlastnictví. Základní problém byl představován otázkou, jak daleko může jít subjekt, jenž reprezentuje autory, skladatele a vydavatele hudebních děl, při ochraně jejich práv. ESD řešil, zda nástroj v podobě soudního příkazu nařizujícího zavedení (specifického) filtrovacího systému, pokud jde o informace/data na platformě sociální sítě, je přípustný, či ne. Argumentace Soudu se nejprve vyjadřuje ke zmíněnému nástroji v kontextu konkrétních (relevantních) směrnic EU, a dále je řešeno, jaký je vztah mezi právem duševního vlastnictví a dalšími relevantními právy/svobodami garantovanými Listinou základních práv EU. Článek je uzavřen představením autorova pohledu na finální výrok Soudního dvora.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.