Informace o projektu
Simulace rozhodovacích procesů v?bankovnictví a finančním řízení podniků (SIMUFIN)

Kód projektu
MUNI/IVV/0807/2023
Období řešení
9/2023 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Projekt je zaměřen na inovaci výuky prostřednictvím aktivizujících a komplexních výukových metod v předmětech Bankovnictví, Finanční řízení a Finanční trhy, které jsou klíčovými předměty v programech Bc. studia Finance a Finance a právo. Předmět Finanční trhy si zároveň zapisuji studenti programu Ekonomie a Finanční a pojistná matematika (na PřF). Předmět Finanční řízení bude součástí nově připravovaného kurikula společného základu bakalářského studia na ESF MU (předmět bude vyučován pro všechny studenty bakalářského studia) a již nyní je povinně volitelný pro studenty oborů Ekonomie a Podniková ekonomika a management.
Hlavním cílem projektu je rozvoj daných předmětů a zvýšení kvality výuky zavedením nových výukových metod v souladu se strategickým záměrem ESF MU na léta 2021-2028 v oblasti rozvoje dovedností studentů a zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.