Informace o projektu
Kryptoaktiva ve finančních výkazech obchodních společností (CAST)

Kód projektu
MUNI/A/1219/2020
Období řešení
1/2021 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Kryptoaktiva představují digitální aktiva bez fyzické podoby zaznamenané v databázi typu blockchain, fungující v rámci peer-to-peer počítačových sítí a využívající k zabezpečení a ověřování platnosti realizovaných transakcí metody asymetrické kryptografie, které se dle svého účelu a inkorporovaných práv člení na (i) platební tokeny, (ii) investiční tokeny a (iii) užitkové tokeny. Odlišná podstata jednotlivých kryptoaktiv vyžaduje specifické účetní řešení. Cílem projektu specifického výzkumu je na základě analýzy právní a ekonomické povahy vybraných kategorií kryptoaktiv, především jejich finančně-tržních vlastností, v komparaci s tradičními (finančními) nástroji klasifikovat a zhodnotit kryptoaktiva z pohledu jejich účetního zachycení a vykázání ve finančních výkazech, zejména s ohledem na účetní zásadu věrného a poctivého zobrazení skutečnosti a princip „substance over form“, a analyzovat dopady účetní klasifikace na finanční výkonnost obchodních společností.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.